Hanna Makulska, MA
beëdigd vertaalster Pools, Duits en Nederlands

Contactadres

Kuinderstraat 25/ 1 h
1079 DH Amsterdam
Tel mob: 0614 515 760

E-mail: info at hannamakulska.nl
Nummer KvK: 34229900


Mgr. Hanna Makulska
tłumacz przysięgły z polskiego,
niemieckiego oraz niderlandzkiego
 

Adres kontaktowy
Kuinderstraat 25/ 1 h
1079 DH Amsterdam
Tel kom: 0614 515 760

E-mail: info at hannamakulska.nl
Numer wpisu do Izby Handlowej w Amsterdamie: 34229900
 
               
    TAALSERVICE MAKULSKA
Kuinderstraat 25/ 1 h – 1079 DH Amsterdam – mobile: 0614 515 760