Potrzebne są Państwu profesjonalne
tłumaczenia z języków polskiego,
niemieckiego lub niderlandzkiego
lub specjalistyczny kurs językowy?

Taalservice Makulska jest biurem
specjalizującym się w tłumaczeniach
z polskiego, niemieckiego i
niderlandzkiego. Oferuję Państwu
usługi w następującym zakresie:
 

Kursy językowe:
Polski dla Holendrów
Niderlandzki dla Polaków
Niemiecki dla Holendrów

Korekta tekstów oraz napisy do filmów

Tłumaczenia ustne konsekutywne

Tłumaczenia pisemne:

> Tłumaczenia zwykłe:
Tłumaczenia publikacji i pism urzędowych oraz
tłumaczenia korespondencji prywatnej Teksty reklamowe
(foldery, ogłoszenia)
Teksty o tematyce turystycznej, informacje prasowe,
życiorysy, strony internetowe itp.

> Tłumaczenia przysięgłe:
Teksty oficjalne, takie jak akty urodzenia, akty
małżeńskie, Dyplomy, wyciągi z izby handlowej,
zaświadczenie o niekaralności, itp.
 
               
    TAALSERVICE MAKULSKA
Kuinderstraat 25/ 1 h – 1079 DH Amsterdam – mobile: 0614 515 760